Lịch Hát Lễ

MC 3B
March 8, 2015
Soạn bài: P. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễOI NGUON ANH SANGDVH 
Đáp caTV 18LU HANH 
AlleluiaALLELUIALU HANH 
Dâng lễHIEN LE AN NANDCH 
Hiệp lễKHAN CAU 2TXL 
Kết lễLOI CHUAVDA 
 
MC 4B-Chúa là Đấng cứu độ.
March 15, 2015
Soạn bài: P. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễCHUA LA MUC TUNGUYEN DUY VI 
Đáp caTV 136THAI NGUYEN 
AlleluiaCAU DAPTHAI NGUYEN 
Dâng lễXIN DANG 6N. TIEN DUNG 
Hiệp lễCA VANG TINH YEU CHUADINH MINH HOANG 
Kết lễKHUC CAM TAMAI NGUYEN VU 
 
Chúa Nhật Mùa Chay 5B
March 22, 2015
Soạn bài: Viet
Đánh nhịp: Viet
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễAi Mong Tìm ChúaHK-KL 
Đáp caThánh Vịnh 50Thái Nguyễn 
AlleluiaCâu XướngThái Nguyễn 
Dâng lễTâm Tình Hiến DângLm.Oanh Sông Lam 
Hiệp lễKhẩn Cầu 2TXL 
Kết lễLời Mẹ Nhắn NhủHuyền Linh 
 
LE LA
March 28, 2015
Soạn bài: P, ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễHOAN HO CON VUA DAVIDMI TRAM 
Đáp caTV 21- SAO CHUA BO CONDCH 
AlleluiaCAU DAPXUAN MINH 
Dâng lễNGUYEN DANG LEN CHUAANNA NGUYEN 
Hiệp lễTINH NGAI 2TRAN XUAN LONG 
Kết lễGIESU ANH SANGNG. DUY 
 
Thu Nam Tuan Thanh
April 2, 2015
Soạn bài: P. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: P. ANH
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễDAU CO TINH YEU THUONGLm VINH HANH 
Đáp caTV 115 -DANG CHEN CHUC TUNGDCH 
AlleluiaCAU DAPDCH 
Dâng lễLUAT YEU THUONGNG. DUY 
Dâng lễTHUONG TIEN DANG LENVAN DUY TUNG 
Hiệp lễCHINH MINH MAU CHUATRI VAN TRINH 
dove

Ca Đoàn Thánh Linh

Windsor, Ontario Canada

Giáo xứ Thánh Philipphê Minh & Anê Thành

1630 Partington Avenue, Windsor, ON Canada N9V 2E5
Tel: 519 254-5552
http://vithia.net/gxvn/

Thánh lễ trong tuần:
Thứ bảy: 6:00pm
Chúa Nhật: 11:00am
Thứ ba và thứ sáu: 6:00pm
Thứ tư và thứ năm: 9:30am