Lịch Hát Lễ

TN 5B
February 8, 2015
Soạn bài: PH. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: PH. ANH
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễDINH TROI YEU THUONG 
Đáp caTV 146THIEN LY 
AlleluiaALLELUIA TNDVH 
Dâng lễDANG 6TRAN XUAN LONG 
Hiệp lễTINH YEU NHIEM MAUTHIEN AN 
Kết lễLOI CHUA 
 
TN 6B-Người tín hữu phải trở nên trong sạch.
February 15, 2015
Soạn bài: PH. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: PH. ANH
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễHOI THE TRANKIM LONG 
Đáp caTV 31THIEN LY 
AlleluiaALLELUIADVH 
Dâng lễLE VAT TINH YEUDZU LAM 
Hiệp lễGIESU ANH SANG DOI CONDOMINIC 
Kết lễAVE MARIAHUYEN LINH 
 
LE TRO
February 18, 2015
Soạn bài: PH. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: PH. ANH
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễCA NHAP LE- LE TROHVH 
Đáp caTV 50XUAN MINH 
AlleluiaALLELUIA 
Dâng lễHIEN LE AN NANDCH 
Hiệp lễHOI NGUOI HAY NHOKIM LONG 
Hiệp lễBUI TROLIEN BINH DINH 
Hiệp lễCHINH VI YEU 
Kết lễCAM TA CHUADAM NINH HOA 
 
TAT NIEN- MONG MOT TET
February 19, 2015
Soạn bài: PH. ANH
Đánh nhịp:
Đàn: A. LAM
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễVUI XUAN TRONG CHUAHOANG BAO 
Đáp caTV 36- HAY KY THACDCH 
AlleluiaALLELUIADCH 
Dâng lễDANG GIA DINHDINH CONG HUYNH 
Hiệp lễMUNG CHAO MUA XUANDO VY HA 
Kết lễKHUC HAT TA ONTHY YEN 
 
MUA CHAY 1B-Ăn năn sám hối. Sống hãm mình để thanh luyện
February 22, 2015
Soạn bài: PH. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: PH. ANH
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễMUNG CHAO MUA XUANDO VY HA 
Nhập lễVUI XUAN TRONG CHUAHOANG BAO 
Đáp caTV 24- DUONG LOI CHUATHANH TAM 
AlleluiaALLELUIA MC 1BDVH 
Dâng lễDANG GIA DINHDINH CONG HUYNH 
Hiệp lễTAM TINH CA 4THANH TAM 
Kết lễCAU CHO CHA ME 2PHANXICO 
 
MC 3B
March 8, 2015
Soạn bài: P. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễOI NGUON ANH SANGDVH 
Đáp caTV 18LU HANH 
AlleluiaALLELUIALU HANH 
Dâng lễHIEN LE AN NANDCH 
Hiệp lễKHAN CAU 2TXL 
Kết lễLOI CHUAVDA 
 
MC 4B-Chúa là Đấng cứu độ.
March 15, 2015
Soạn bài: P. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễCHUA LA MUC TUNGUYEN DUY VI 
Đáp caTV 136THAI NGUYEN 
AlleluiaCAU DAPTHAI NGUYEN 
Dâng lễXIN DANG 6N. TIEN DUNG 
Hiệp lễCA VANG TINH YEU CHUADINH MINH HOANG 
Kết lễKHUC CAM TAMAI NGUYEN VU 
dove

Ca Đoàn Thánh Linh

Windsor, Ontario Canada

Giáo xứ Thánh Philipphê Minh & Anê Thành

1630 Partington Avenue, Windsor, ON Canada N9V 2E5
Tel: 519 254-5552
http://vithia.net/gxvn/

Thánh lễ trong tuần:
Thứ bảy: 6:00pm
Chúa Nhật: 11:00am
Thứ ba và thứ sáu: 6:00pm
Thứ tư và thứ năm: 9:30am