Lịch Hát Lễ

PS 3B- Đức KiTô, của lễ hiến tế.
April 19, 2015
Soạn bài:
Đánh nhịp:
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễNGUON ANH SANGMI TRAM 
Đáp caTV 4QUOC VINH 
AlleluiaALLELUIALU HANH 
Dâng lễKHUC TRI ANTHANH LAM 
Hiệp lễXIN CHI CHO CONGIA AN 
Kết lễNHAN CHUNG PHUC AMTHANH TAM 
 
PS 4B- Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.
April 26, 2015
Soạn bài: P. Anh
Đánh nhịp:
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễNHU NAI KHATTHANH TAM 
Đáp caTV 117VIEN XU 
AlleluiaALLELUIADVH 
Dâng lễBAI CA DANG HIENTRAM HUONG 
Hiệp lễCHUA LA MUC TUNGUYEN DUY VI 
Kết lễKHUC HAT TA ONTHI YEN 
 
PS 5B-Hiệp nhất trong Đức KiTô.
May 3, 2015
Soạn bài: P. Anh
Đánh nhịp:
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễHANH TRANG TUOI TREHOANG DUC 
Đáp caTV 21THIEN LY 
AlleluiaALLELUIADVH 
Dâng lễLE DANG (2) 
Hiệp lễBAI CA HIEP NHATTHANH TAM 
Kết lễLOI CAU CHO XU DAOLm. VAN CHI 
 
PS 6B
May 10, 2015
Soạn bài: TNTT
Đánh nhịp: TNTT
Đàn: TNTT
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễTNTT 
Đáp caTNTT 
 
Chúa Len Troi
May 17, 2015
Soạn bài: P. Anh
Đánh nhịp:
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễHom nay Mung Chua Len Troi 
Đáp caTV 46Thien Ly 
Alleluiaalleluiadvh 
Dâng lễCa Dang Cam TaThi Yen 
Hiệp lễTinh Ngai 2Tran Xuan Long 
Kết lễTa On Chua Voi MeThi Yen 
 
Chua Thanh Than
May 24, 2015
Soạn bài: P. Anh
Đánh nhịp:
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễThan Linh Chua HoiTin Vy 
Đáp caThanh Vinh 103DCH 
Đáp caCa Tiep Lien- Lay Chua TTCHH 
AlleluiaAlleluiaMi Giang 
Dâng lễDang 6Tran Xuan Long 
Hiệp lễKhuc Hat Than LinhNguyen Hung Lan 
Kết lễThan Khi Chua Sai Toi DiNguyen Duc Tuan 
 
Chua Ba Ngoi
May 31, 2015
Soạn bài: P. Anh
Đánh nhịp:
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễBai Ca Vu TruThanh Tam 
Đáp caTV 32Thai Nguyen 
Alleluiaalleluiadch 
Dâng lễSu Than Hiep DangHong Tran- P. D. D 
Hiệp lễTon Vinh Chua Ba NgoiPham Lien Hung 
Kết lễChua Troi Quyen UyDzu Lam 
 
MINH MAU THANH CHUA
June 7, 2015
Soạn bài: TNTT
Đánh nhịp: TNTT
Đàn: TNTT
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễTNTT 
Đáp caTNTT 
dove

Ca Đoàn Thánh Linh

Windsor, Ontario Canada

Giáo xứ Thánh Philipphê Minh & Anê Thành

1630 Partington Avenue, Windsor, ON Canada N9V 2E5
Tel: 519 254-5552
http://vithia.net/gxvn/

Thánh lễ trong tuần:
Thứ bảy: 6:00pm
Chúa Nhật: 11:00am
Thứ ba và thứ sáu: 6:00pm
Thứ tư và thứ năm: 9:30am