Lịch Hát Lễ

Chua Ba Ngoi
May 31, 2015
Soạn bài: P. Anh
Đánh nhịp:
Đàn:
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễBai Ca Vu TruThanh Tam 
Đáp caTV 32Thai Nguyen 
Alleluiaalleluiadch 
Dâng lễSu Than Hiep DangHong Tran- P. D. D 
Hiệp lễTon Vinh Chua Ba NgoiPham Lien Hung 
Kết lễChua Troi Quyen UyDzu Lam 
 
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
June 7, 2015
Soạn bài: TNTT
Đánh nhịp: TNTT
Đàn: TNTT
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễThắp sáng lênLm. Kim Long 
Nhập lễGiêsu Nguồn SángBernadette Farrell/lời Việt Phan Hoàng 
Đáp caLễ Mình Máu Thánh ChúaThiên Lý 
AlleluiaAlleluiaNguyen Q. 
Dâng lễThượng tiến GiavêNguyễn Quang Hưng 
Hiệp lễPhút linh thiêngThành Tâm 
Kết lễGiờ đây êm áiLm. Vinh Hạnh 
Notes:Ca Đoàn TNTT
dove

Ca Đoàn Thánh Linh

Windsor, Ontario Canada

Giáo xứ Thánh Philipphê Minh & Anê Thành

1630 Partington Avenue, Windsor, ON Canada N9V 2E5
Tel: 519 254-5552
http://vithia.net/gxvn/

Thánh lễ trong tuần:
Thứ bảy: 6:00pm
Chúa Nhật: 11:00am
Thứ ba và thứ sáu: 6:00pm
Thứ tư và thứ năm: 9:30am