Lịch Hát Lễ

Đại Lễ Phục Sinh 2014
April 20, 2014
Soạn bài: Việt
Đánh nhịp: Vũ-Việt-Quyết
Đàn: A.Lâm
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễĐức Kito đã Phục SinhHải Ánh 
Đáp caTV117Thiên Lý 
AlleluiaAlleluiaThiên Lý 
Dâng lễTiến Ca Phục Sinh 
Hiệp lễChúa Thống TrịVũ Đình Ân 
Hiệp lễChúa Thống Trị (slice show)Vũ Đình Ân 
Kết lễALLÊLUIA-Hát Lên Người Ơi Lm.Thành Tâm 
dove

Ca Đoàn Thánh Linh

Windsor, Ontario Canada

Giáo xứ Thánh Philipphê Minh & Anê Thành

1630 Partington Avenue, Windsor, ON Canada N9V 2E5
Tel: 519 254-5552
http://vithia.net/gxvn/

Thánh lễ trong tuần:
Thứ bảy: 6:00pm
Chúa Nhật: 11:00am
Thứ ba và thứ sáu: 6:00pm
Thứ tư và thứ năm: 9:30am