Lịch Hát Lễ

Vong Giang Sinh
December 24, 2014
Soạn bài: Ban Thanh Nhac
Đánh nhịp:
Đàn: A. Lam
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễNguoi Den Vi YeuDo Vy Ha 
Đáp caTV 95Hvh 
AlleluiaAlleluiaHvh 
Dâng lễLe Yeu ThuongCao Huy Hoang 
Hiệp lễTinh Yeu Chua Da DenTram Huong 
Kết lễHang BelemHai Linh 
 
Giang Sinh
December 25, 2014
Soạn bài: Ban Thanh Nhac
Đánh nhịp:
Đàn: A. Lam
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễCa Vang LenKim Long 
Đáp caTV 97 - Khap noi Bo CoiVien Xu 
AlleluiaAlleluia (without cau dap)Thien Ly 
AlleluiaCau Dap AlleluiaCao Thanh Hoang 
Dâng lễLe Dang Mua DongHoang Nam 
Hiệp lễVinh Danh Thien ChuaHai Linh 
Kết lễChua Da Sinh RaThanh Tam 
 
THANH GIA THAT
December 28, 2014
Soạn bài: PHUONG ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: PHUONG ANH
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễGIA DINH CUA CHUACAO HUY HOANG 
Đáp caTV 127THIEN LY 
AlleluiaALLELUIACAT MINH 
Dâng lễDANG CHUA GIA DINH CONNGUYEN VAN TUYEN 
Hiệp lễLOI RU THANHVAN DUY TUNG 
Kết lễCAU XIN THANH GIAPHAM DINH NHU-N. KHAC TUAN 
 
Le Me Thien Chua
January 1, 2015
Soạn bài: P. Anh
Đánh nhịp: Vu
Đàn: A. Lam
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễDUC MARIA ME THIEN CHUAHAI TRIEU 
Đáp caTV 66THAI NGUYEN 
AlleluiaALLELUIATHAI NGUYEN 
Dâng lễLE YEU THUONGCAO HUY HOANG 
Hiệp lễLOI RU THANHVAN DUY TUNG 
Kết lễME DAY ON PHUCTHANH TAM 
 
LE HIEN LINH
January 4, 2015
Soạn bài: P. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: P. ANH/DUY
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễBA VUA PHUONG DONGDINH CONG HUYNH 
Đáp caTV 71THIEN LY 
AlleluiaALLELUIA-HIEN LINHTHAI NGUYEN 
Dâng lễCUA LE DEM DONGHAI NGUYEN 
Hiệp lễQUE HUONG THUONG DETHANH TAM 
Kết lễHANG BELEMHAI LINH 
 
TN 2B
January 18, 2015
Soạn bài: P. ANH
Đánh nhịp: VU
Đàn: P. ANH
Phụng vụBài hátTác giả
Nhập lễTHAP SANG TRONG CONTRAM HUONG 
Đáp caTV 39DCH 
AlleluiaALLELUIATHAI NGUYEN 
Dâng lễKHUC TRI ANTHANH LAM 
Hiệp lễXIN CHI CHO CONGIA AN 
Kết lễLOI CHUAVU DINH AN 
dove

Ca Đoàn Thánh Linh

Windsor, Ontario Canada

Giáo xứ Thánh Philipphê Minh & Anê Thành

1630 Partington Avenue, Windsor, ON Canada N9V 2E5
Tel: 519 254-5552
http://vithia.net/gxvn/

Thánh lễ trong tuần:
Thứ bảy: 6:00pm
Chúa Nhật: 11:00am
Thứ ba và thứ sáu: 6:00pm
Thứ tư và thứ năm: 9:30am